استراتژی رقابتی

استراتژی رقابتی

از دیدگاه پورتر استراتژی ها این امکان را به سازمان می دهند که از سه مبنای متفاوت از مزیت های رقابتی بهره گیرد. آن ها عبارتند از : رهبری در هزینه ها، متفاوت یا متمایز ساختن محصولات و خدمات، و در نهایت متمرکز کردن توجه بر محصولات و خدماتی خاص. این سه مبنا استراتژی های ژنریک یا عمومی نام دارند. در رهبری هزینه ها شرکت اقدام به تولید و عرضه محصولات استاندارد می کند که بهای تمام شده هر واحد برای مشتری (کسی که نسبت به قیمت حساسیت دارد) کاهش می یابد. منظور از استراتزی متمایز ساختن محصول این است که محصولات یا خدماتی ارائه شوند که در صنعت مورد نظر به عنوان محصول یا خدمتی منحصر بفرد تلقی گردند و به مشتریانی عرضه شوند که به قیمت حساسیت چندانی نشان نمی دهند. مقصود از متمرکز کردن توجه بر محصولات و خدمات خاص این است که نیازهای گروه های کوچکی از مصرف کنندگان تأمین شود.

شرکت های بزرگتر که به منابع بیشتری دسترسی دارند ا نظر رهبری در هزینه ها به رقابت می پردازند یا در صدد بر می آیند محصولات و خدماتی ویژه و متمایز از شرکت های رقیب عرضه نمایند، در حالی که اغلب شرکت های کوچکتر توجه خود را به سمت محصولات و خدمات خاص معطوف می نمایند.

پورتر بر این نتکه تأکید دارد که به هنگام استفاده از این استراتژی ها برای ارزیابی “مشارکت در فرصت ها” بوسیله شرکت ها و واحدهای تجاری موجود و بالقوه از شیوه مبتنی بر تجزیه و تحلیل هزینه و منفعت استفاده شود. پورتر علاوه بر تشویق و ترغیب به مشارکت در فرصت ها بر این نکته تأکید می کند که.....

ادامه مطلب در...

https://brandsway.ir/competitive-strategy/


/ 0 نظر / 88 بازدید